Espai Cygne Favicon

MARIA CLIMENT

Psicòloga general sanitària
Col·legiada número 25.787

FORMACIÓ

El que em va portar a ser psicoterapeuta va ser el propi interès de mirar a dins meu i les experiències que havia viscut al llarg de la meva vida. Juntament amb el marcat desig que tenia d’acompanyar a altres persones, vaig decidir estudiar el Grau en Psicologia per la Universitat de Girona. Em vaig especialitzar en dol amb el Màster d’atenció al dol, pèrdua i trauma per l’Institut de Psicoteràpia integrativa relacional (IPIR) i per la Universitat de Barcelona. Aquest model em va permetre adquirir una mirada humanista i és on vaig construir les meves bases com a psicòloga. Durant un temps em vaig dedicar únicament al dol.

Més tard, vaig cursar el Màster de Psicologia general sanitària per la Universitat de Barcelona, des d’un enfoc cogntiu conductual. Posteriorment, vaig fer una estada de dos anys a la República Dominicana, exercint com a psicòloga en un context que em va permetre adaptar una mirada des de la interculturalitat. Vaig ampliar el meu camp d’atenció i vaig tenir la oportunitat de fer formacions de dol.

Al tornar, vaig conèixer l’Escola Integral Presence i Liberación del Ser, on em vaig formar en el Nivell Essencial d’Anàlisis bioenergètica, vinculant la formació amb pràctiques de ioga i meditació. Posteriorment, em vaig familiaritzar amb el Treball de parts impartit per l’Instituto Regenera de dol i vincle afectiu, i he seguit formant-me en el Nivell 1 de Psicoteràpia sensoriomotriu per el tractament del trauma en el Sensoriomotor Psychotherapy Institute.