Espai Cygne Favicon

SERVEIS

Supervisió clínica

El recolzament entre professionals és molt important i necessari, és per això que s’ofereixen supervisions clíniques a altres professionals i/o estudiants del camp de la psicologia, la salut, l’educació i la intervenció social, per orientar, assessorar i acompanyar des d’un espai de suport i comunió. Concretament, les supervisions estan dirigides a processos de pèrdua, dol i trauma.

Pots aprendre: